Kristus Pantekrator/Allhärskaren

 

.gudstjänstliv     

 

Lördagen den 20 april 2019
VIGILIA
18.00
Söndagen den 21 april 2019
LITURGI
09.00
 
Info: 070/5677529 
info@sirillus.se