Kristus Pantekrator/Allhärskaren

 

.gudstjänstliv     

 

 SÖNDAGEN DEN 12 augusti 2018
LITURGI
09.00
Info: 070/5677529 
info@sirillus.se


För frågor om kyrkan och församlingslivet, liksom frågor om och beställningar av dop, vigslar, begravningar och panihidor, ta kontakt med fader Benedikt. Se Kontakt-sidan!