Kristus Pantekrator/Allhärskaren

 

.gudstjänstliv     

 

Söndagen den 3 februari 2019
LITURGI
09.00
Info: 070/5677529 
info@sirillus.se