Kristus Pantekrator/Allhärskaren

 

.gudstjänstliv     

 

Söndagen den 26 maj 2019
 09.00 
LITURGI

Info: 070/5677529 
info@sirillus.se