Kristus Pantekrator/Allhärskaren

 

.gudstjänstliv     

 

Sönd 5 sept 2021 Kl 09.00
Liturgi

Därefter Församlingens årsmöte.

Info: 070/5677529 
info@sirillus.se