Kristus Pantekrator/Allhärskaren

 

.gudstjänstliv     

 
Söndagen den 18 februari 2024
kl. 09.00 Liturgi

Info: 070/5677529 
info@sirillus.se