.gudstjänsten

Psalm 8

1 Helt, enligt vinpressarna. En psalm av David.

2 Herre, vår Herre!
Hur underbart är inte Ditt namn överallt i landet!
Ditt majestät är upphöjt över himlarna.
3 Ur barns och spädbarns mun höjer Du en lovsång till Dig själv,
för Dina fienders skull,
för att besegra dina ovänner och alla dem som törstar efter hämnd.

4 När jag betraktar himlarna, Dina fingrars verk,
månen och stjärnorna, vars plats Du har bestämt
5 – vad är då en människa!
Ändå minns Du henne.
Vad är ett mänskobarn!
Ändå ser Du till det!
6 Du lät honom för en liten tid vara ringare än änglarna,
Du bekransade honom med ära och härlighet.
7 Du satte honom att härska över Dina händers verk,
allt lade Du under Hans fötter:
får och oxar,
all markens boskap,
9 himmelens fåglar och fiskarna i havet,
dem som färdas längs havens stigar.

10 Herre, vår Herre, hur underbart är inte Ditt namn överallt i landet!

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
Nu och alltid och i evigheternas evigheter.
Amen.

Halleluja, halleluja, halleluja, ära vare Dig, Gud!
(3 ggr)
Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Övers. F. Benedikt Pohjanen

Tillbaka till Gudstjänsten