.gudstjänsten

Psalm 7

1En psalm av David. David sjöng den för Herren med anledning Chousis, Jaminis sons tal.

2 Herre, min Gud, till Dig sätter jag mitt hopp.
Rädda mig från alla mina förföljare och befria mig.
3 Annars griper fienden min själ som ett lejon
och ingen finns som befriar eller räddar mig.

4 Herre, min Gud, om jag har handlat så,
att orättfärdighet befläckar mina händer,
5 om jag med ont har lönat dem
som handlat orätt mot mig,
må min lott bli
att besegrad vika av
från mina fienders åsyn,
6 då må fienden förfölja min själ och gripa mig,
trampa mitt liv i jorden


Övers. F. Benedikt Pohjanen

Tillbaka till Gudstjänsten