.gudstjänsten

Psalm 69 (70)


1-2 Hela. Davids psalm. Till att minnas. Herren må frälsa mig.

Gud, vänd Dig till mig, hjälp mig.
3 Hån och skam åt dem
som ligger i bakhåll för att dräpa mig!
Må de fly, besegrade och utskämda,
alla de som önskar mig ont.
4 Må de genast i sin skam vika undan alla de
som hånfullt säger: ”Rätt så, rätt så!”

5 Alla de som söker Dig
gläds ju i Dig och de jubla över Dig.
De må alltid säga: ”Gud vare stor!”,
alla de som älskar Ditt frälsningsverk.
6 Men jag är fattig och hjälplös. Gud, hjälp mig!
Du är min hjälp och min frälsning, Herre, dröj inte!


Övers. f Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten