.gudstjänsten

Psalm 6

1Hela psalmen. Som en hymn. I anslutning till den åttonde. En psalm av David.

2Herre, bestraffa mig inte i Ditt raseri,
tukta mig inte i Din glöd.
3Förbarma Dig, Herre,
ty jag är kraftlös.
Bota mig, Herre,
ty mina ben brinner av förtvivlan
4och förfäran förlamar min ande.

Svara mig! Hur länge?

5Vänd Dig till mig, Herre, befria min själ,
rädda mig, bevisa Din barmhärtighet!
6I döden finns ingen som minns Dig,
vem prisar Dig i dödsriket?

7Jag har suckat mig trött,
nätterna igenom fuktar jag min bädd,
mitt täcke dränker jag i tårar.
8Mina ögon flammar av vrede,
jag är utmattad bland alla min fiender.

9Gå bort ifrån mig, alla förbrytare!
Herren har hört min högljudda gråt.
10Herren har hört mitt rop,
Herren har tagit emot min bön.
11Må alla mina fiender bli utskämda
och helt förvirrade!
Må skam fylla dem,
Må de huvudlöst fly tillbaka.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
Nu och alltid och i evigheternas evigheter.
Amen.

Halleluja, halleluja, halleluja, ära vare Dig, Gud!
(3 ggr)
Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.


Övers. F. Benedikt Pohjanen

Tillbaka till Gudstjänsten