.gudstjänsten

Psalm 50 (51)


1-2 Hela. Davids psalm. Efter det att profeten Natan besökt David därför att David hade begått äktenskapsbrott med Batseba, Urias hustru.

3 Förbarma Dig över mig, o Gud, i Din stora nåd,
utplåna min missgärning av Din stora barmhärtighet.
4 Tvätta mig ren från min missgärning,
gör mig ren från min synd.
5 Jag är medveten om min förbrytelse,
och min synd står hela tiden framför mig.

6 Mot Dig ensam har jag begått synd,
jag har gjort ont inför Dig.
Dina ord är sanna, Du har rätt
Och Du avgår med seger i rättegångar mot Dig.
7 Se, i orätta gärningar är jag född,
i syndens gärningar har min mor önskat mig.

8 Ty se, Du älskar sanning,
Din vishets dolda hemligheter
Uppenbarar Du för mig.

9 Bestänk mig med isop så blir jag ren,
tvätta mig så blir jag vitare än snö.
10 Du låter mig höra glädje och jubel,
mina förödmjukade ben får jubla.
11 Vänd bort Ditt ansikte från mina synder,
utplåna alla mina förbrytelse.
12 Skapa i mig ett rent hjärta, o Gud,
förnya en ärlig ande i mitt inre.
13 Fördriv mig inte från Ditt ansikte
och ta inte Din helige Ande ifrån mig.
14 Skänk mig Din frälsnings jubel
och stärk mig genom Din andes ledning.
15 Jag skall lära lagens förbrytare Dina vägar,
och de gudlösa skall återvända till Dig.
16 Gud, Du min frälsnings Gud,
befria mig från att utgjuta blod,
så skall min tunga jubla över Din rättfärdighet.
17 Herre, Du upplåter mina läppar
och min mun förkunnar Din tacksägelse.

18 Om Du hade önskat offer, skulle jag ha gett Dig det,
brännoffer behagar Dig inte.
19 En förkrossad ande är ett offer för Gud,
ett förkrossat hjärta som blivit ödmjukt förskjuter inte Gud.

20 Gör i Din barmhärtighet väl mot Sion, o Herre,
må Jerusalems murar åter byggas upp!
21 Då skall rättfärdighetens offer behaga ,
offergåvor och brännoffer,
då skall unga tjurar bäras fram till Ditt altare.


Övers. f Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten