.gudstjänsten

Psalm 5


1 Hela psalmen. Efter arvtagerskan. En psalm av David.

2 Lyssna till mina ord, Herre,
ge akt på mitt rop!
3 Vänd Dig till mig när Du hör min bön!
Min Konung och min Gud,
Ty jag frambär min bön till dig, Herre.
4 Tidigt på morgonen hör Du min röst,
i gryningen ställer jag mig inför dig
och lyfter min blick mot dig.

5 Du är Gud och du vill inte laglöshet,
den som gör ont har ingen plats hos dig,
6 och förbrytare kommer inte att bestå inför dina ögon.
Du hatar alla som lever laglöst,
7Du förgör alla lögnare,
mördare och bedragare avskyr du.
8 Men jag får gå in i ditt hus,
genom fullheten av Din nåd.

I fruktan för Dig faller jag ned
Inför Ditt heliga tempel.


9 Herre, led mig efter Din vilja,
för mina fienders skull,
vägled mig i din rättfärdighet
,
och gör din väg rak framför mig.
10 I deras mun finns ingen sanning,
deras hjärta är tomt,
en öppen grav deras strupe,
deras tunga är hal och bedräglig.
11 Fäll Din dom över dem, Gud,
låt dem falla på eget grepp.
Driv bort dem, ty deras mått av gudlöshet är fullt,
Och därför har de uppväckt Din förbittring.

12 Men låt alla de glädjas som har satt sitt hopp till dig,

då skall de brista ut i jubel för evigt,
och Du skall bo hos dem,
och alla som älskar ditt namn
skall berömma sig av dig.
13 ty du välsignar den rättfärdige
och din välvilja, som du krönt oss med,
är vår sköld.

Övers. f Benedikt Pohjanen
Synpunkter och förslag till ändringar: David Heith-Stade

Tillbaka till Gudstjänsten