.gudstjänsten

Psalm 4

1Hela psalmen. Som en hymn. Psalm av David.

2
Herre, Du hör mig när jag ropar på hjälp,
Du min rättfärdighets Gud,
Du kommer med lindring i mitt betryck.
Var barmhärtig med mig och hör min bön!

3
Ni, människor, hur länge skall ert hjärta vara hårt?
Varför älskar ni fåfänglighet och varför söker ni lögn?


4
Vet, att Herren utför underbara gärningar för sin helige.
Herren hör mig när jag ber om Hans hjälp.


5
Bli vred, men synda inte!
Tala i era hjärtan
och granska era samveten på er bädd.


6
Offra rättfärdighetens offer
och sätt ert hopp på Herren.


7
Många säger: ”Vem skall leda oss till framgång?”
Herre, Ditt ansiktes ljus är tecknat över oss.

8
Du skänker mitt hjärta glädje.
De skall få en riklig skörd
när det är tid för säd, vin och olivolja.

9I frid skall jag gå till vila och bara somna,
ty Du ensam, min Herre, har låtit mig leva i hoppet.

Övers. F. Benedikt Pohjanen

Tillbaka till Gudstjänsten