.gudstjänsten

Psalm 3

 
1En psalm av David när han i ödemarken flydde för sin son Absalom.
 

2Herre, varför blir mina plågare bara fler och fler?
Många reser sig upp emot mig,
3många säger om mig:
”Hans Gud räddar ju inte honom!”

4Men Du, Herre, Du är min beskyddare, min ära,
Du lyfter upp mitt huvud.
5Med all kraft ropar jag till Herren,
och Han svarar mig från sitt heliga berg.

6Jag lägger mig till vila, somnar och vaknar åter,
ty Herren beskyddar mig.
7Jag fruktar inte tiotusentals människor
som angriper mig från alla håll.

8Stå upp, Herre, rädda mig, min Gud!
Du slår ner alla mina fiender
Som utan orsak hatar mig,
Du krossar tänderna på syndarna.
9 Herren är vår räddning,
Din välsignelse vilar över Ditt folk.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Halleluja, halleluja, halleluja, ära vare Dig, Gud! (3 ggr)
Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Övers. F. Benedikt Pohjanen

Tillbaka till Gudstjänsten