.gudstjänsten

Psalm 2


Davids psalm. 

1Varför rasar folken?
Varför smider de meningslösa intriger?
2Varför ställer sig jordens konungar i enad front
och varför ingår härskarna förbund
mot Herren och Hans smorde?
3”Låt oss krossa deras bojor,
låt oss kasta av oss deras ok!”
4Han, som bor i himlarna, skrattar åt dem,
Herren förlöjligar dem.
5Sedan talar Han till dem i sin vrede
och förskräcker dem i sin glöd:
6”När Han insatte mig som konung
i Sion, på Hans heliga berg,
7förkunnade Han sitt beslut:
Herren sade till mig: ’Du är min son,
Denna dag har jag fött dig.
8Be mig, så skall jag ge dig folken som arv
och jordens ändar till din egendom.
9Med en stav av järn skall du valla dem
och likt ett lerkärl skall du krossa dem.’”
10Och nu, ni konungar, besinna er!
Ta lärdom av detta, ni alla, som dömer jorden!
11Frukta Herren, tjäna Honom,
darra och höj glädjerop till Honom.
12Låt er fostras så att Herren inte blir vred
och så att ni far av den rätta vägen,
ty Hans vrede kan blossa upp när som helst.
Saliga är alla de som litar på honom.

Övers. F. Benedikt Pohjanen

Tillbaka till Gudstjänsten