.gudstjänsten

Psalm 16 (17)


1 En bön av David.

Herre, hör mig ty min sak är rätt!
Ta emot min begäran,
Vänd Ditt öra till min bön som jag frambär med läppar utan svek!
2 Låt domen mot mig komma från Ditt ansikte,
låt mina ögon få se rättvisa handlingar.
3 Du undersöker mitt hjärta, även på natten granskar Du det,
Du har prövat mig på glöd, men ingen orätt fanns i mig.
4 För att min mun inte skall tala om människors gärningar,
undviker jag orätta vägar tack vare orden från Dina läppar.
5 Styr mina steg åter på Dina stigar,
så att mina fötter inte skall vackla.

6 Jag ropar, ty Du hör mig, Gud,
böj Ditt öra till mig, lyssna till mina ord.
7 Bevisa Din underbara godhet!
Från dem som står emot Din högra hand
räddar dem, vars hopp Du är.
8 Bevara mig som Din ögonsten,
beskydda mig under Dina vingar
9 för de gudlösas blickar – som driver mig i ångest.
Mina fiender omringar min själ!
10 De sluter sina känslolösa hjärtan,
de talar fräcka ord med sin mun.
11 De drev ut mig, nu omringar de mig,
deras blick irrar nere längs marken.
12 De för bort mig som rovgirigt lejon sitt byte
som en lejonunge, som vaktar i sitt gömställe.

13 Stå upp, Herre! Ställ Dig framför dem, fäll dem till marken!
Rädda min själ från de gudlösa,
Ryck Ditt svärd ur handen på Dina fiender.
14 I enlighet med det lilla jorden ger,
fördela åt dem det som är deras del i livet.
Och det som Du lagt undan, av det må deras buk fyllas,
De matar sina svin
Och ger skalet till sina små barn.

15 Men jag skall visa mig i rättfärdighet inför Ditt ansikte,
att skåda Din härlighet skall mätta mig.


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.

Halleluja,
halleluja, halleluja, ära vare Dig, Gud! (3 ggr)
Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.


Övers. F. Benedikt Pohjanen

Tillbaka till Gudstjänsten