.gudstjänsten

Psalm 14 (15)


1 En psalm av David.

Herre, vem får bo i Ditt tält,
Och vem får bygga sig en hydda på Ditt heliga berg?

2 Den som vandrar klanderfritt och gör det som är rätt,
den som i sitt hjärta talar sanning.
3 Den som inte baktalar någon med sin tunga,
den som inte gör ont mot sin nästa
och inte förtalar sina vänner.
4 Den som föraktar förbrytare
men ärar den som fruktar Herren.
Den som inte förskjuter sin nästa, utan håller sina löften.
5 Han lånar inte ut pengar för att få ränta
och han tar inte emot mutor som skadar den oskyldige.

Den som handlar så, vacklar aldrig.


Övers. F. Benedikt Pohjanen

Tillbaka till Gudstjänsten