.gudstjänsten

Psalm 136 (137)


Av David. Genom Jeremia.  
 
1Vid Babels floder, där satt vi och grät,
när vi tänkte på Sion.

2Mitt i strandens sälg
hängde vi upp våra instrument/harpor.

3De som höll oss fångna där ville att vi skulle sjunga
och de som fört bort oss befallde:
"Sjung för oss en av Sions sånger!"

4Hur skulle vi kunna sjunga Herrens sång
i främmande land?

5Om jag glömmer dig, Jerusalem,
då må min högra hand bli glömd.

6Min tunga må fastna vid min gom, om jag inte minns dig,
om jag inte håller Jerusalem för min främsta glädje.

7Minns, Herre, Edoms söner,
minns Jerusalems dag då de sade:
"Riv ner den, jämna den med marken!"

8Dotter Babylon, du eländiga,
lycklig den som vedergäller dig vad du har gjort mot oss!

9Lycklig den som får gripa dina späda barn
och slå dem mot klippan.

Övers. f Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten