.gudstjänsten

Psalm 13 (14)


1 Helt. En psalm av David.

Dåren säger i sitt hjärta: ”Det finns ingen Gud.”
I sina bestyr är de fördärvade och avskyvärda;
Ingen gör det goda, ingen enda.
2 Herren böjer sig ner från himlen mot människors barn,
för att se om det finns någon med andligt förstånd,
eller någon som söker Gud.
3 Alla har avfallit – alla är alldeles odugliga!
Ingen gör det goda, ingen enda.

4 Förstår de ingenting, dessa lagbrytare?
De äter mitt folk, de äter det som bröd,
De ropar inte på hjälp från Herren.
5 De darrar av rädsla, där inget finns att vara rädd för,
ty Herren försvarar de rättsinnigas släkte.
6 De skymfar den fattiges planer,
men Herren är hans trygghet.

7 Vem skall från Sion ge Israel dess räddning?
När Herren för sitt folk tillbaka från påtvingad landsflykt,
Då må Jakob jubla och Israel fröjdas.


Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
Nu och alltid och i evigheternas evigheter.
Amen.

Halleluja, halleluja, halleluja, ära vare Dig, Gud! (3 gg
r)
Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.


Övers. F. Benedikt Pohjanen

Tillbaka till Gudstjänsten