.gudstjänsten

Psalm 12 (13)


1 Helt. En psalm av David.

2 Herre, hur länge ännu? Har Du alldeles glömt mig?
Hur länge skall Du dölja Ditt ansikte för mig?
3 Hur länge skall bekymren trycka min ande,
hur länge skall jag dag och natt plågas i mitt hjärta?
Hur länge skall min fiende överlägset stå över mig?

4 Se till mig och hör mig, Herre min Gud!
Tänd min blick så att jag inte insomnar i döden,
5 så att inte min fiende skall kunna säga: ”Jag har besegrat honom!”
De som plågar mig jublar om jag vacklar,
6 men jag sätter mitt hopp på Din nåd.
Mitt hjärta skall jubla över Din räddning.
Jag sjunger tacksägelser till Herren, som är god mot mig,
Jag skall lovsjunga Herrens, den Högstes namn.


Övers. F. Benedikt Pohjanen

Tillbaka till Gudstjänsten