.gudstjänsten

Psalm 11 (12)


1 Helt. Enligt den åttonde. En psalm av David.

2 Rädda mig, Herre, ty det finns nästan inga heliga,
Och sanningarna bland människornas barn blir allt färre.
3 Alla pratar meningslösheter med sina medmänniskor,
med svekfulla läppar utgjuter de sitt hjärtas ondska.
4 Förgör, Herre, alla falska läppar
och skrytsamma tungor,
5 dem som säger: ”Vi prisar vår tunga,
vi skall tala med våra egna läppar,
vem är herre över oss?”

6 ”För de fattigas lidande och de utsattas suckar
skall jag nu stå upp”, säger Herren,
”jag skall föra fram frälsningen,
med glöd skall jag försvara dem.”

7 Herrens ord är rena ord,
de är silver luttrat i eld, dugligt att gjuta,
sju gånger renat.

8 Du, Herre, beskyddar oss,
Du bevarar oss för detta släkte och i alla tider.
9 de gudlösa omringar oss,
men Du håller från höjden noggrann uppsikt över människornas barn.


Övers. F. Benedikt Pohjanen

Tillbaka till Gudstjänsten