.gudstjänsten

Psalm 102 (103)

 
1 Av David

Välsigna Herren, min själ,
Ja, allt det som är i mig, Hans heliga namn
2Välsigna Herren, min själ,
och glöm inte allt det goda Han gett dig i gengäld.
3Han förlåter dig alla dina överträdelser,
Han botar alla dina sjukdomar.
4Han befriar ditt liv från fördärvet,
Han bekransar dig med barmhärtighet och medkänsla.
5Han ger dig av sitt goda, Han fyller dina behov
så att du förnyas och blir som en ung örn.

6Herren delar med sig av sitt goda,
Han upprättar alla som lidit oförrätt.
7Han gav Moses kunskap om sina vägar,
och Israels barn fick veta Hans vilja.
8Herren är förlåtande och barmhärtig.
Han är tålmodig och stor i barmhärtighet.
9Han vredgas inte för evigt.
10Han har inte handlat mot oss efter våra synder,
Han har inte bestraffat oss efter våra överträdelser.

11Ty som himlen är hög över jorden,
så fast är Herren i sin barmhärtighet mot dem som känner respekt för Honom.
12Så långt som solens uppgång är från dess nedgång,
så fjärran har Han flyttat våra överträdelser ifrån oss.
13Som en far förbarmar sig över sina söner,
så förbarmar sig Herren över dem som känner respekt för Honom,
14ty Han vet vad vi har formats av,
Han kommer ihåg, att vi är jordiskt damm.

15En människas livstid är som gräsets:
lik en blomma på ett fält, så blommar hon,
16men när vinden en gång sveper genom det, finns den inte mer,
ingen känner längre till var den stått i blom.
17Men Herrens barmhärtighet består från tid till annan,
den är evig för dem som känner respekt för Honom,
och Hans rättfärdighet sträcker sig till söners söner,
18 till dem, som håller Hans förbund,
till dem, som minns Hans bud och lever efter dem.

19 Herren har gjort i ordning sin tron i himlen,
och allt är underställt Hans rike.
20Välsigna Herren, ni alla Hans änglar,
ni i styrka mäktiga, som verkställer Hans ord,
ni, som hör när Han talar.
21Välsigna Herren, ni alla hans styrkor,
Hans tjänare som utför Hans vilja,
22Välsigna Herren, ni alla Hans gärningar,
överallt, där Hans makt råder.
Välsigna Herren, min själ!


Övers. F. Benedikt Pohjanen

Tillbaka till Gudstjänsten