.gudstjänsten

Psalm 10 (11)


1 Helt. En psalm av David.

Jag förtröstar på Herren.
Hur kan ni säga till mig:
”Fly till bergen som en sparv!”
2 Se, syndarna spänner bågen,
de lägger undan pilar för kogret,
i skymningen beskjuter de dem som har ett redligt hjärta.
3 Allt det Du inrättar, det förstör de –
vad mer kan den rättfärdige göra?

4 Herren är i sitt heliga tempel,
Herren har sin tron i himmelen.
Hans håller ett öga på den utsatta,
Hans blick prövar människors barn.
5 Herren prövar både den rättfärdige och den gudlöse,
men den som älskar orätt hatar sin egen själ.
6 Han låter snaror regna över de gudlösa,
eld och svavel och stormvind är deras del i bägaren.
7 Herren är rättfärdig, Han älskar rättrådighet,
Han ser de rättfärdiga gärningarna.

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
Nu och alltid och i evigheternas evigheter.
Amen.

Halleluja, halleluja, halleluja, ära vare Dig, Gud!
(3 ggr)
Herre, förbarma Dig! (3 ggr)

Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande,
Nu och alltid och i evigheternas evigheter. Amen.


Övers. F. Benedikt Pohjanen

Tillbaka till Gudstjänsten