.gudstjänsten

Psalm 1


1 Davids psalm. Till hebréerna utan överskrift.

Salig den man som inte har vandrar likt de gudlösa,
inte heller ställer sin fot på syndares väg,
och inte sätter sig på samma säte som smädare,

2 utan vill Herrens lag,
och begrundar den dag och natt.

3 Han blir som ett träd,
planterat nära strömmande vatten:
det bär frukt i sin tid,
och dess löv skall inte vissna.
Han har framgång i allt han företar sig.

4 Så är det inte för de gudlösa, inte alls,
utan de är jordytans damm i vindens virvlar.

5 Därför består de gudlösa inte vid domen,
inte syndarna i de rättfärdigas råd,

6 ty Herren känner de rättfärdigas väg
men de gudlösas väg kommer att utplånas.


Övers. F. Benedikt Pohjanen
Synpunkter och ändringsförslag: David Heith-Stade

Tillbaka till Gudstjänsten