.gudstjänsten

Efraims av Syrien fastebön


Herre och Härskare över mitt liv, bevara mig för lättjans ande, för meningslös nyfikenhet, för maktbegär och för tomt prat (Nedfall).

Skänk mig, Din tjänare, nykterhetens ande, förläna mig ödmjukhet, ge mig tålamod och kärlek (Nedfall).

Herre och Konung, öppna mina ögon för mina egna fel så att jag inte dömer min broder, ty Du är välsignad i evigheternas evigheter. Amen (Nedfall).

Gud, rena mig syndare (12 ggr med bugning).

Därefter:

Herre och Härskare över mitt liv, bevara mig för lättjans ande, för meningslös nyfikenhet, för maktbegär och för tomt prat.

Skänk mig, Din tjänare, nykterhetens ande, förläna mig ödmjukhet, ge mig tålamod och kärlek.

Herre och Konung, öppna mina ögon för mina egna fel så att jag inte dömer min broder, ty Du är välsignad i evigheternas evigheter. Amen (Nedfall).


Tolkning: Fader Benedikt

Tillbaka till Gudstjänsten