.församlingen

Om församlingen

Kristi Förklarings Ortodoxa Församling till minnet av Amvrosij av Optina tillhör det rysk-ortodoxa ärkestiftet i Västeuropa under det ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel. Församlingen är en del av det skandinaviska prosteriet (Danmark, Norge) som leds av arkimandriten, f. Johannes Johansen i Oslo. Församlingen samarbetar med  Kristi Förklarings Ortodoxa Församling i Stockholm.

Ärkebiskopen heter Gabriel (de Vylder) och är Ekumeniska Patriarkatets exark.

Ansvarig präst i församlingen är f. Benedikt, diakonvigd 4 december 2004 i Eglise de la Présentation de la Trés Sainte Vierge au Temple (Gudsmoders Införande i Templet). F. Benedikt prästvigdes 5 december 2004 i Alexander Nevskij Katedralen i Paris av HH Ärkebiskopen Gabriel (se bilder från vigningarna under Aktuellt). 

Församlingens gudstjänster är på svenska (vid behov på andra språk). Församlingen vänder sig också till invandrare och flyktingar. Som ett led i detta drivs ett tvåårigt projekt, Sobornost (=katolicitet). Projektet stöds av SST (Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund)

Tillbaka till Församlingen