Heliga Treenigheten

.församlingen      Troparion 4. tonen

 Din församling, 
klädd såsom i purpur och vackert tyg - världens alla martyrer - 
ropar genom dem till Dig, O Kristus Gud: 
Giv Ditt folk Din nåd från ovan, 
skänk Ditt rike fred 

och våra själar Din barmhärtighet.
Församlingen

Om Kristi Förklarings Ortodoxa Församling, Överkalix

Ärkestiftet för de Ortodoxa Ryska Kyrkorna i Västeuropa 1921-2001
Av Arkimandrit Mathias
Deklaration från Ärkestiftets Stiftsråd