.butik


Böcker skrivna eller översatta av


moder Christodoli

 

Beställning:

Moder Christodoli
Telefon: 026-10 61 95
Frakt betalas av beställaren.

 

 
Det inre livets höjdpunkt

 

 

Boken är författad av Gerondas Eusebios och bygger på den helige Nilus av Sinai's undervisning om bönen i den gamla ortodoxa kyrkans bönetradition, hans 153 teser. Denna djupa bönetraditionen finns nedtecknad bl.a. i form av Jesusbönen.
För att förstå denna boks djuphet behövs en egen böneerfarenhet och hjälp av en andlig fader som själv står inlemmad i denna heliga tradition. Men även den som önskar lära känna denna bönetradition kan finna hjälp i den egna bönen i någon mån.

248 sidor. Pris: 250 kr.

Helige Porphyrios liv och tankar

 

 
Andra upplagan.

Originaltexten till denna bok är skriven
i klostret Chrysopigi i Chania på Kreta.

Översättning av Gerondissa Christidoli.

Boken har 355 sidor och är specialklistrad.

Cirkapris: 250 kr.

Mina böner

 

 
Bok för barn och tonåringar.

Innehåller bland annat:
Morgon och afton böner
Biktförberedelse
Tacksägelseböner
Böner för olika tillfällen

Kan också beställas med blindskrift.

Vackra illustrationer, av Karin Sjödahl.

Pris: 100 kr.

 
Andliga pärlor

 

 
Boken är skriven av moder Christodoli,
och innehåller små "pärlor" från
gerondas Eusebios andliga undervisning.
Små stycken i relation till ödmjukhet,
lydnad, glädje, kärlek och så vidare.

Obs. Denna bok är också översatt till grekiska.
 
 
Boken är underbart illustrerad med
mycket vackra naturfotografier av Karin Sjödahl
Pris: 150 kr.

 

Kanonböner

 

 
Innehåller:
Kanon till Kristus
Kanon till Guds Moder
Kanon till Skyddsängeln

Översättning av  moder Christodoli
Pris: 100 kr.

 

Akatister

 

 
Innehåller:
Akatist till Kristus
Akatist till Guds Moder
Akatist till den Allsmäktige i tider av sorg

Översättning av moder Christodoli

Slutsåld!

(Arbete pågår med tre nya akatister: St. Johannes Döparen,
St. Nikolaos av Myrra i Lycien och Hl. ärkeängeln Mikael
och den himmelska härskaran.
Beräknas bli färdig sommaren 2016).

 

 

Nattvardsböner

 

 
Innehåller bland annat:
Kanon och akatister vid förberedelse
till den HeligaKommunionen
Ångerns kanon
Morgonböner före den Heliga Kommunionen
Tacksägelse böner
Kanon och akatister efter den Heliga Kommunionen

Översättning av  moder Christodoli
Pris: 150 kr.

 
Tillbaka