Andreasvandringen 2013

Pilgrimsvandring till
Kristi Förklarings ortodoxa kyrka
från
Särkilax gamla kapellplats,
helgat till den helige Andreas,
slavernas apostel,

14 juli 2013

 
Vid Särkilax gamla kapellplats inleddes vandringen
med en akatist till den hl. Andreas.
 
 
 
 
 
Vandringen påbörjad.
Uppehåll vid Koivumaa fäbod för en gemensam och god frukost.
 
Krister Tano föreläser om den hl. aposteln Andreas
 
Under vandringen gjordes flera uppehåll för samtal
kring texter av Markus Asketen
 
 
Lunch på rastplatsen i Hirvijärvi
Välsignelse av Hirvijärvis vatten
 
Deltagarna nära målet, Kristi Förklarings ortodoxa kyrka i Överkalix. 
Vandringen avslutades med aftongudstjänst i kyrkan.
 
Tillbaka