Herrens påsk i Norrbotten
2005
 

Kristi Förklarings Ortodoxa Församling i Överkalix har firat påsk i en ljusnande nordlig vårnatt. Firandet började en vecka innan med liturgi på Lasaroslördagen. Under stilla veckan hölls dagliga gudstjänster. Stora Onsdagen var Andens närvaro påtaglig under den långa sjukas smörjelse. Stora Fredagen lästes de kungliga timmarna, epitafion bars ut och dagen avslutades med Kristi begravning. På Stora Lördagen firades aftongudstjänst med Basileiosliturgin. Under dagen anlände gäster från olika håll i Norrbotten och från Stockholm. Tidigare under Stora Veckan hade moder Christodouli anlänt, liksom läsaren Bengt Hagström från Göteborg. En av gästerna kom från Paris. På lördag kväll lästes Apostlagärningarna på många olika språk. Sedan var det äntligen dags för midnattsgudstjänsten, morgongudstjänsten och liturgin som blev en stark och glädjefylld fest med ett trettiotal gudstjänstdeltagare. 

Församlingen i Norrbotten växer för var dag. Man har också en egen hemsida, där man kan se kyrkan och de vackra ikonerna, målade av presbytera Monika Pohjanen. På hemsidan publiceras också undervisning i ortodox tro liksom aktuella predikningar. Ortodoxin i Norrbotten finns sedan 40 år tillbaks i tiden. Vifast Björklund var den första. Genom honom etablerades det ekumeniska patriarkatets närvaro i Norrbotten. 1985 var ett viktigt steg i utvecklingen mot dagens stabila ortodoxa grund när f. Ignatios firade liturgi i Överkalix. Numera finns ortodoxa på många orter och inom en snar framtid kommer liturgi även att firas i Tornedalen och i Luleåområdet.

F. Benedikt

 

Kristi begravning
Epitafion
Från Stora Lördagens aftongudstjänst med Basileiosliturgin
Från påsknattens liturgi. Evangeliet lästes på flera språk, här ryska.
Moder Christodouli
Tillbaka