Seminariehelg, Nya Valamo Kloster 

Julen i januari 2008

 Nya Valamo klosterområde
Ikonutställning i klostermuséet
Seminarium
Klosterbiblioteket
Vattenvälsignelse av klostrets Trapesa
Lintula kloster
Helige Nikolaos kyrka, Joensuu
Tillbaka