Fader Vladimir Alexandrov

från Moskvapatriarkatet besökte 
Överkalix 24 sept och firade Liturgi i kyrkan. 

F. Vladimir är kyrkoherde för 
Sergej Radonesh församling i Stockholm.

 
Fader Vladmir läser Evangeliet.
F. Vladmir och f. Benedikt efter Liturgin.
Tillbaka