Liturgi

med välkomnande av diakon f. Urban

och dop av Natan 

28 juli 2008

Den 8 juli ordinerades Urban Widetun till 
diakon av HE. Ärkebiskopen Gabriel av Komana.
Här följer några bilder från den Liturgi med dop
 där f Urban första gången tjänade som diakon.

 


F. Urban Widetun

 


Dop av Natan

 


Efter Liturgin serverades lunch där Matti och Anneli Junes sjöng och spelade kantele för den nydöpte Natan och
för f. Urban 
Tillbaka